Televizní antény

Televizní antény

Společné televizní antény a Individuální antény: Dodávky a montáže. Návrh, projekce. Servis STA termínovaný. Měření intenzity TV a R signálu. Měřící protokoly. Podrobnější informace o pozemním digitálním vysílání jsou zde.

Azimuty pozemních vysílačů

Tabulka azimutů pozemních vysílačů dostupných v oblasti Litoměřicka.

Nabízíme tyto DVB-T přístroje

Seznam značek DVB-T přístrojů pro příjem Pozemního digitálního vysílání

Uplatnění DVB-T v STA

  • Schéma a návrhy zapojení DVB-T přístroje v rozvodu společné televizní antény
  • Digitální televizní vysílání a zkušenosti přenosu těchto signálů ve společných anténách – STA, základní požadavky na STA
  • Obecné informace ke společným TV anténám
  • Rady k STA – aktuální informace k digitalizaci

Další rozšiřování digitálního vysílání

  • Kmitočty využitelné na základě výsledků mezinárodní koordinace pro DVB-T vysílání

Digitální televize

  • Vše o digitálním vysílání, pokrytí signálem, recenze přijímačů atd.